Gwneud De Cymru’n Fwy Diogel

Wedi wyth blynedd lwyddiannus fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, mae Alun Michael wedi’i ddewis fel ymgeisydd Llafur a’r Blaid Gydweithredol ar gyfer etholiad Comisiynydd yr Heddlu ar 6ed o Fai 2021. 

Mae gwybodaeth yn Gymraeg ar gael isod:

Datganiad Etholiad

Dysgwch fwy am Alun

Darllenwch addewidion Alun os caiff ei ailethol yn Gomisiynydd

Dysgwch fwy am bolisïau Alun a’i hanes

Darganfyddwch beth sydd gan rai o’r bobl sy’n cefnogi Alun i’w ddweud yma.

Datganiad ar y cyd gan Alun Michael ac Emma Wools yn dilyn marwolaeth George Floyd

Cefnogir Alun gan Lafur Cymru a’r Blaid Gydweithredol

Os ydych am gysylltu ag Alun Michael yn rhinwedd ei swydd fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, mae ei wefan swyddogol yma. Os ydych am riportio troseddau, materion neu digwyddiadau, cliciwch yma.

Mae Alun yn Cymro-Cymraeg ac yn hapus i gyfathrebu yn y Gymraeg – mae croeso i chi gysylltu efo fo trwy’r ffurflen isod:

Wrth gyflwyno’r ffurflen hon, rhoddaf fy nghaniatâd i Lafur Cymru storio’r wybodaeth yr wyf yn ei chyflwyno yn unol â GDPR. Polisi preifatrwydd y Blaid Lafur